Słowem namawiamy! Słowodawscy

Dążymy do tego, aby nauka u nas była dokładna i solidna przy zastosowaniu różnorodności metod, strategii i technik tak, aby osiągnąć skuteczność i zadowolenie.
Naszym celem jest, aby uczący się osiągnął poziom i rozwinął zdolności lingwistyczne pozwalające na swobodne i skuteczne posługiwanie się językiem obcym poprzez nabycie trwałych nawyków językowych, rozbudzenie poczucia zadowolenia i przyjemności płynących z nauki języka. To z kolei zapewni powodzenie w zdawaniu egzaminów, otrzymanie różnego rodzaju certyfikatów, jak i bezstresowe komunikowanie się na terenie obcego kraju.

Galeria Językowa Słowodawskich działa przy Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Nasi lektorzy to wykwalifikowani nauczyciele akademiccy pełni pasji i zaangażowania w swoja pracę. Dla NAS najważniejszy jesteś TY, więc dostosowujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb gwarantując efektywną i przyjemną naukę. Nawet nie zorientujesz się kiedy zaczniesz biegle używać języka obcego, bo czas na naszych zajęciach biegnie tak szybko. Zapraszamy na kursy językowe w Częstochowie.

Przyjdź na lekcję próbną i przekonaj się sam!Akademia Soward - Prywatna Szkoła Podstawowa w Częstochowie

chicago cleaning service stomatologia dentysta czestochowa lozeczka dzieciece